Dovede se muž postarat o domácnost?

Je dané, i když ne oficiálně, že o domácnost a péči o ní se stará žena. Možná je to díky tomu, jak bývá ve všem sehraná a daleko rychleji a šikovněji si poradí s činnostmi, které jsou potřeba doma udělat.
Muži však nejsou žádní amatéři, a pokud se rozhodnou, že se chopí tak významné aktivity, jakou je chod domácnosti, hravě si s ní dokážou poradit i sami.
muž v kuchyni

Vše je o přístupu muže

Jestli muž přistupuje k starostlivosti o dům a domácnost s tím, že je to jeho práce, povinností se nebude nikdy bát. Možná neudělá vše tak perfektně, jak si to představují ženy, ale to ještě neznamená, že to nebude dostačující a že do jeho iniciativy nevloží všechnu energii a sílu.
Ve skutečnosti bohatě postačí samotný přístup muže, k tomuto úkolu. Pokud tedy bude chtít a v neposlední řadě mít zájem o to, aby doma vše fungovalo a bylo hotové tak, jak má, bez problémů se do toho pustí a splní svůj úkol na sto procent.

Proč se to považuje za podivnost?

Z jednoho zásadního důvodu, je muž v domácnosti pokládaný za „něco extra“ a možná i trochu podivína. Je to proto, že společnost už roky jasně udává role, které jsou typické pro muže a povinnosti, které naopak náleží ženám.
ruka v košili

Pochopitelně je pak jakákoliv změna, která vybočuje ze stanovených pravidel netypická a pokládaná za zvláštní.
Není však pravdou, že muž není schopný toho, aby se postaral o vše i sám, bez pomoci jeho něžné polovičky. Řada mužů zvládá úklid, vaření a péči o děti s přehledem a je neuvěřitelné, že i s větším klidem než ženy. Možná je to tím, že si každou jejich předem stanovenou činnost nemají potřebu plánovat a organizují si čas dle svých vlastních možností.
A některé ženy by si z nich měly vzít příklad, s jakou lehkostí a nadhledem lze fungovat v domácnosti i bez věčných narážek na to, jak je to náročné.

Jsou takoví muži zženštilí?

Automaticky být samozřejmě nemusí! Každý muž ví, kam sahá jeho mužnost a co je pro něho mužné natolik, aby se nenechal vtáhnout do názoru, že je ženský typ. I chlap dovede fungovat tak, aby zvládl ženské práce i bez toho, aby ztratil jeho mužnou stránku.
A nutno říct, že je to pro velké množství žen nesmírně přitažlivé a sexy.

Jak se muži vypořádávají s našimi ženskými problémy?

Žádná z nás se tomu neubrání, naše problémy přicházejí každý měsíc. V těch chvílích jsou naši partneři naprosto vykolejení, jelikož moc dobře ví, že vše, co udělají, nás naštve, rozpláče, někdy až přehnaně rozesměje. Zkrátka jsme extrémně náladové. Co by muži měli vědět a co by měli dělat, aby je celé naše PMS neskolilo a zvládli naše krušné s námi?
antikoncepční pilulky

Nebavte se s námi o dětech, nebo je raději od nás držte dál.

Pokud už děti máte, asi je nevyhnutelné se s nimi stýkat. Pokud však děti ve Vašem vztahu nejsou, může to být velmi ožehavé téma, které se špatně řeší i v období, kdy žena své měsíčky nemá. Témata, která se týkají ratolestí, tedy rozhodně nerozebírejte. Žena je v tomto období vnímá úplně jinak.

Pokud o něco požádáme, splňte to.

Samozřejmě tím nemyslíme nic jako nákupy drahých šperků, objednávání luxusní dovolené Na Hawaii, ale naprosto základní pokyny, které jsou dost často nevyslyšeny. Tak například to, že zametete v kuchyni, odnesete si po sobě hrneček, který leží na stole už druhý den, umyjete po sobě umyvadlo a další. Takové maličkosti v domácnosti nás nejen potěší, ale i pomohou.

Nesvádějte nic na naše PMS!

Nejhorší věc je, když je žena nepříjemná, nebo jen vykazuje známky častých změn nálad a je okamžitě umlčena tak, že jí je předhozeno velmi ošklivým způsobem, že má zase PMS, a že v tomto období nemá cenu s ní nic řešit. Toto je jedna z nejhorších frází, které můžete použít. I když jsou někdy pravdivé, nepoužívejte je. Dokáží nás rozčílit více, než kdybyste nám v domácnosti nepomáhali nebo se s námi bavili o dětech.
 čtyři ruce
Sečteno podtrženo, všichni muži vědí, že s každou ženou je to jinak, každá toto období prožívá jinak, ale není radno lít oleje do ohně. Naopak ženy se musí snažit své chování korigovat a chovat se tak, aby to jejich vztah s mužem nepoškodilo.