Znojemské očarování

Při návštěvě města nezapomeňte, že jste ve vinařské podoblasti. Sice sem jedete za kostely, obklopenými fragmenty středověkých hradeb, malebnými zákoutími a křivolakými uličkami, ale i tak se určitě porozhlédnete po nějakém kvalitním víně.
výhled na řeku

Znojemské podzemí

Jedná se o nejrozsáhlejší podzemí v Česku, které vznikalo bez nějakého řádu od 13. do 17. století. Chodby jsou asi 30 km dlouhé a vedou často ve čtyřech úrovních nad sebou. Rádi je navštěvují rodiče s dětmi, proto je část trasy laděná strašidelně nebo pohádkově. Dospělí si zde přijdou na své v letních ochutnávkách znojemských vín.

Krammerova vila

Nachází se nad vodní nádrží Znojmo, u soutoku řeky Dyje a Gránického potoka. Postavit ji zde nechal znojemský podnikatel Friedrich Krammer. Koncem 19. století zde nechal postavit unikátní víceúrovňovou zahradu. Terasy zahrady byly propojeny schodišti a romantickými průlezy. Kdo tudy procházel, zažil pravé znojemské očarování, a to díky plazícím se větvím břečťanu. Zahrada byla ukončena na vrcholu Eliášovy skály kruhovým proskleným altánem. Bohužel z něj se dochovaly pouze základy.
zámek ve Znojmě

Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Vznikla asi kolem poloviny 11. století. V interiérech naleznete několik pásů románských fresek, kde spatříte biblické motivy, ale i genealogii rodu Přemyslovců. Ústřední motiv představuje povolání Přemysla Oráče na trůn.

Národní zemědělské muzeum

Zde se setkáte s expozicí pivovarnictví. I když je Znojmo spíše známé vínem, pivo se zde vařilo od roku 1278. Městu bylo uděleno právo várečné a mílové už římským králem Rudolfem I. Výroba piva byla přerušena až v roce 2009. V roce 2015 byla opět obnovena. Pivo se vaří v původním pivovaru v předhradí znojemského hradu, kde se téměř 300 let vařilo.

Hradební opevnění

Bylo budováno již před rokem 1226. Z této doby pochází vnitřní příkop a vnitřní hradební pás s obrannými věžemi. Během dalších staletí bylo rozšiřováno o další hradební zdi. V 17. a 18. století se změnil styl válčení a středověké hradby již nestačily. Došlo postupně k demolicím bran a odprodeji do soukromých rukou.

Radniční věž

Byla dokončena roku 1448 a je dominantou města Znojma.

Střelniční věž

Když bylo město neúspěšně obléháno husitskými vojsky v roce 1425, byla tato hranolová věž přestavěna a roku 1513 modernizována. Během 17. a 18. století se pod věží na parkánu nacházela střelnice znojemských ostrostřelců a na konci 19. století byla upravena na nouzové bydlení.

Chrám sv. Mikuláše

Vznikl na románských základech a byl budovaný od poloviny 14. století do 2. poloviny 15. století. Je tedy v gotickém slohu. Když 9. 12. 1437 zemřel ve Znojmě císař Zikmund Lucemburský, bylo zde jeho tělo 3 dny vystaveno. Kazatelna má unikátní tvar. Je řešena ve tvaru zeměkoule. Současná věž pochází z let 1848-51 a je na neobvyklém místě – v ose závěru presbytáře. Je v ní několik zvonů. Nejstarší pochází z roku 1442 a nejmladší z roku 2003.

Vydejte se po krásách Znojma, uvidíte, že domů se budete vracet naprosto okouzleni.

Published by osae.cz